V rámci pravidelných matičných stretnutí,
v stredu, 2. apríla
v sieni SKC Pavla Jozefa Šafárika, divadelná sekcia tohto Centra

mala premiéru veselohry Jána Čajaka
Zypa Cupák
v réžii Rastislava Zorňana.


Novosadský herci s týmto predstavením vystúpili na festivale DIDA v Pivnici
Dramaturgiu novely Jána Čajaka ml. urobila Elena Hložanová. Veselohru z dedinského života našich predkov zahrala mladá generácia hercov Bojan Brnadić, Daniela Tereková, Rastislav Zorňan, Jaroslav Boldocký, Anna Kotvášová, Michal Zorňan, Svetluša Zorňanová Jarmila Krížová a Miroslav Čapeľa.
Početné obecenstvo prejavilo o predstavenie velký záujem a takmer každú scénku odmenilo potleskom. Režisér si dal záležať aj na výbere piesní, ktorými trefne poprelínal jednotlivé scénky.
Už 5. apríla novosadskí divadelníci vystúpili na 20. ročníku divadelného festivalu DIDA v Pivnici a získali Cenu Janka Čemana za autentické podanie života vojvodinských Slovákov
Tretia cena za herecký výkon sa dostala Bojanovi Brnadićovi za stvárnenie postavy Ďura Syráka, alias Zypa Cupáka.