Zima s knihou v Novom Sade

Marcový večierok novosadských matičiarov vyznel v znamení ženského pera. Totiž riaditeľ Slovenského vydavatelského centra Vladimír Valentík sa postaral o to aby na večierku boli prítomné štyri autorky so svojimi najnovšími knihami a to Viera Benková, Aneta Lomenová, Mária Vršková a Monika Necpálová. Knihy týchto autoriek mali aj spoločnú niť, týkali sa detstva alebo sú písané pre deti. Prihovárajúc sa prítomným, Vladimír Valentík najprv predstavil knižnú produkciu SVC v minulom roku, pri čom zdôraznil, že prostriedky z dotácií boli malé a postačili len na tlačiarenské trovy a nie aj na autorské honoráre. Avšak, plánované nové knihy spod tlače aj vyšli, a to po jedna kniha každý mesiac. Najväcší záujem u čitatelov bol o Slovenský svetový kalendár, ktorý pripravil spolu s Katarínou Mosnákovou Baglašovou.
._Potom o svojej najnovšej knihe Päť ročných období hovorila naša poetka a spisovateľka Viera Benková. Je to autobiografická proza, ktorú, ako povedala, písala z veľkou vervou, lebo sa jej spomienky z čias od útleho detstva po zrelé obdobie života vynárali jedna za druhou, kým sa súčasnosť má len dopísať. Zaujímavým spôsobom prerozprávala niektoré state z knihy, napríklad ako sa stretli jej rodičia vo Francuzku, potom svoje zážitky zo študentských dní v Belehrade a iné.
._ Anata Lomenová hovorila o svojej prvej knihe rozprávok pre deti Náš dedo je huncút. Podotkla, že začala písať ešte ako študentka, a to rozprávky, verše a eseje, ktoré uverejňovala v časopisoch. Ako povedala, táto kniha pre deti je prvá ale čoskoro plánuje napísať aj svoju druhú knihu. Prečítala vtipnú rozprávku, ktorá sa obecenstvu veľmi páčila.
._ Mladá spisovateľka, teraz i redaktorka detského časopisu Zornička, Mária Vršková obecenstvu prezradila ako sa zo Slovenska dostala do Starej Pazovy, kde už dlhšie žije, a ako začala písať. Kedže má dvoch synov, hrdinom jej rozprávok sa stal Zoro. Rozprávky najprv uverejňovala v Zorničke, písala aj do Roviny. Ona z jej najnovšej knihy Ja sa z teba zbláznim prečítala príbeh už spomenutého hrdinu.
._ Monika Necpálová sa tiež zaoberá tvorbou pre deti. Keď pred niekolkými rokmi prišla k nám zo Slovenska, pôsobila najprv ako novinárka, potom divadelníčka i autorka televízneho seriálu pre deti Písmenkovo, teraz sa nám predstavila aj ako spisovateľka. V knižke Motúzy múzy Zuzy sú rozprávky v ktorých deťom priblížila rôzne druhy umenia a tú o fotografii a fotografovaní Necpálová aj prečítala. ._Večierok uvítaním hostí otvorila predsedníčka novosadského MOMS Jarmila Struhárová, ktorá im vyjadrila vďaku, že prispeli k rozvíjaniu jazyka a kultúry u našich čitateľov, najmä u detí.

Jarmila Struhárová

foto A. Meleg