V stredu 3. októbra 2012 r.
v miestnostiach našho stáleho pôsobenia ( Karadžicova 2)
uskutocníli sme naše nasledovné posedenie.

Slávnostné otvorenie výstavi pod názvom:
Hold pamiatke generála M.R. Štefánika

V pokracovaní bol tradicný kultúrno-zábavný program
ktorý pripravili žiaci a profesori novosadských škôl,
kde sa slovenský jazyk vyucuje fakultatívne

 

Nová sezóna v znamení M.R. Štefánika a najmladších

Úvodom novej sezóny - prvého jesenného podujatia novosadských matičiarov 3. októbra, venovaného generálovi M.R. Štefánikovi a najmladším, predseda MOMS Jaroslav Feldy v sieni starej fary na ďalšie obdobie zahlásil rad zaujímavých podujatí. Medzi prvými večierok na margo seriálu RTV o slovensko - srbskom priateľstve, prednášku o P.J. Šafárikovi, večierok s cirkevnou tematikou... Prvá časť aktuálneho podujatia patrila spoločným aktivitám matičiarov a cirkevníkov, teda starostlivosti o hrobky zaslúžilých Slovákov. Vďaka takejto činnosti vznikla i družba s Nadáciou M.R. Štefánika v Bratislave a práve usporiadaná výstava fotografií. Konkrétne išlo o kladenie vencov k pamätníku Štefánika v Bratislave, ako i návštevu jeho rodisku a veľkolepej mohyle na Bradle. Spomienky na toto predsavzatie početným prítomným ozrejmil aj matičiar Martin Klátik.
V druhej časti podujatia hosťami matičiarov tento krát boli žiaci, ich príbuzný a profesori novosadských a okolitých základných škôl kde sa slovenčina vyučuje iba fakultatívne. Pútavý program žiakov, ktorý predniesli s veľkou ochotou a zápalom spestrila aj báseň Eleny Surovej. Išlo o už dobre zabehanú a obojstranne užitočnú spoluprácu, lebo sa podľa slov predsedu MOMS práve z radou týchto žiakov časom stávajú aktívni matičiari, cirkevníci, spolkári... O tom, že je tomu skutočne tak, nasvedčujú i už tradičné vianočné a veľkonočné podujatia.
Po programe sledovala rozprava o aktuálnej situácii súvisiacej so fakultatívnou výučbou slovenského jazyka. Keď ide o početné problémy a možnosti na ich riešenie, v rozprave sa rovnako aktívne zúčastnili ako profesori, tak i matičiari. Po diskusných príspevkoch čestného predsedu Matice slovenskej v Srbsku Rastislava Surového, dozorcu v novosadskom cirkevnom a. v. zbore Jána Brtku, matičiara Martina Klátika ako i iných, vykryštalizovali sa aj konkrétne závery. Ide o to aby sa od kompetentných úrodou žiadalo zlepšenie podmienok na prácu, ako žiakov tak i profesorov. Bolo počuť i návrh aby sa rôznych súťažiach žiakov, najmä na Slovensku rovnako zúčastňovali aj žiaci zo škôl v novosadskej obci.
Za skvelý program svojich najmladších hosti matičiari sa zavďačili sladkosťami a skromným pohostením. Výzva aby tradícia takýchto programov pokračovala, pravda nevystala.

Text : jf.