Z otvorenia výstavy umeleckých fotografií
Ondreja Miháľa z Kanady
Zľava: Ján Struhár,Dejana Pavelová a
Anna Tomanová - Makanová
Nový Sad, 05.01. 2007
Zľava: Dr. Zoroslav Spevák, Duško Živkić, Ján
Struhár a Anna Tomanová - Makanová