PRVÝ VÝKONNÝ VÝBOR MOMSJ N. SAD
Stoja (zľava): Michal Hyža, Ján Struhár, Jozef Valihora a Michal Činčurák Sedia(zľava): Martin Klátik, Ľudmila Juricová, Ľudmila Berediová, ing. Ján Labáth, Dr. Juraj Struhárik, Pavel Ďurčiansky, Elena Valentíková a Štefan Čani
27. november 1990