Z doterajšej činnosti :
Jubilejné oslavy založenia MOMSNS - 2005
Od svojho založenia (1990), novosadský MOMS mal pravidelné mesačné stretnutia v prvý utorok v mesiaci (v posledných rokoch je to prvá streda, od októbra do mája), doteraz sme mali asi 180 takých stretnutí. Boli to predášky, literárno-hudobné večierky, kultúrno-zábavné programy a iné. Z množstva matičných stretnutí, vyberáme len niekoľkých autorov, ktorí prednášali zo svojho odboru: akademik Ján Kmeť, ing. J.Labáth, Dr. S.Čelovský, Dr. J.Struhárik, Dr. D.Dudok, Dr.M.Pavlov, Dr. M.Dudok, Dr. M.Týr, Dr. A.Berédi, Dr. E.Horák, Dr. M.Myjavcová, S.Boldocký, Mr. V.Obšust, Dr. J.Babiak, Dr. M.Harpáň, V.Benková, Dr. J.Jašo, Dr. M.Miháľ, M.Krivák, Andrej Čipkár, Mr. S.Fekete a iný. Organizovali sme aj literárno-hudobné pásma, večierok venovaný knižnej produkcii vydavateľstva Kultúra, rodine učiteľa Michala Benku, výročiu založenia MSJ, dejinám slovenskej evanjelickej cirkvi, večierky venované jubileám našich spisovateľov, organizovali stretnutie kysáčskych a petrovských matičiarov. Nevystali ani témy z každodenného života tunajších Slovákov: rodina a domácnosť, správna výživa, ochrana životného prostredia, zvyky a obyčaje a podobne.