V stredu 4. januára 2012
konalo sa nasledovné matičné posedenie,

na ktorom vystúpili novosadské deti
s vianočnou scénkou, koledami a piesňami

V tretej časti posedenia velebný pán farár Vladimír Obšust prezentoval pútavú prednášku na tému: "Historicko zemepisné zázemie vianočných sviatkov z archeologickými prvkami."
Doterajšie aktivity žiakov na základných školách v Novom Sade a v okolí, najmä tie zorganizované aby sa prostredníctvom priliehavých detských programov vplývalo na pestovanie jazyka, novosadskí matičiari vždy vítali a podporili otvorenou náručou.
V znamení najmladších
Podobne tomu bolo aj keď išlo o už tradičné vianočné a veľkonočné podujatia našej cirkvi zamerané na vštepovanie duchovného povedomia, ako i o aktivity SKC Šafárik a iných usmernené na zachovanie a pestovanie kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov.
Ikeď programy detí v Novom Sade nie sú žiadnou novinkou, vianočný darček, ktorý najmladší Novosadčania na prvom tohtoročnom podujatí matičiarom venovali v podobe divadielka, koledou a spevu bol predsa niečím zvláštnym. Realizátorky projektu " Nezabudnime po slovenský" Aneta a Andrea Lomenové a Anna Drieňovská pod taktovkou jeho vedúcej Anny Brtkovej príjemne prekvapili matičiarov, ktorí sa im za to vedeli i odplatiť.
Predseda MOMS Jaroslav Feldy tento krát predstavil našu dnes najproduktívnejšiu spisovateľku pre deti - profesorku Máriu Kotvášovú Jonášovu.
Spisovateľka hovorila o svojej tvorbe, srdečne sa prihovorila prítomným, najmä najmladším, keď prečítala niekoľko úryvkov zo svojich kníh. Potom im dala niekoľko hádaniek a tí čo ich uhádli dostali odmeny v podobe kníh.
Druhá časť večierka patrila starším. Matičiarom sa najprv vyberanými slovami prihovoril čestný predseda MSS Rastislav Surový, a prednes krásneho slova mala Elena Surová.