Adam Vereš - náš prvý biskup
/ Ukončená oprava pomníka v Iloku /
.
MOMS v Novom Sade v rámci svojej pravidelnej činnosti spolu so novosadským zborom SEAVC v Srbsku sa okrem iného stará i o údržbu hrobiek a pamätníkov našich zaslúžilých osobnosti. Posledne táto aktivita nadobudla aj medzinárodnú náplň. Matičiari tak v roku 2012 - okrem predstaviteľov spojeneckých vojsk Prvej svetovej vojny mali česť položiť veniec k pamätníku velikána M.R. Štefánika v Bratislave, a tiež i osobitným prejavom prispieť k pietnej spomienke. Okrem toho za sprievodu najužšieho vedenia Nadácie pre zachovanie spomienky na tohto velikána navštívili jeho rodné Košariská, a poklonili sa jeho senám na Mohyle / Bradlo/.
Aktivisti MOMS s cirkvou nezabudli ani na nášho prvého biskupa Adama Vereša. Na sympóziu organizovanom v roku 2009 pri príležitosti 80 výročia jeho inštalácie v Starej Pazove naši cirkevníci a matičiari brali tiež účasť. Už vtedy z kruhov rodiny bolo počuť, že si pamätník prvého biskupa vyžiada súrnu opravu. Iniciatívu rodiny konať opravu podporila aj Správna rad nášho MOMS. Išlo o osobitnou výzvou patričným záujemcom o finančnú podporu. Opravy pamätníka okrem rodiny nateraz podporil staropazovský cirkevný zbor.

O tom čo sa doteraz v Iloku na pamätníku urobilo, a či by sa prípadne malo ešte niečo konať možno uzavrieť podľa aj týchto fotiek :
1. Pôvodný stav pomníka nášho prvého biskupa Adarama Vereša na ilockom cintoríne. Jasno vidieť, že je základ a mramorová hrobová platňa značne poškodená. Je to náznak, že je na opravu zvrchovaný čas.
2. Náš prvý biskup je pochovaný na hrobovom mieste ako aj obyčajný veriaci, teda bez hoci akej výnimky. / Voľba miesta /. Neoprizlivá poloha hrobky - veľký breh po sprškach napríklad, prispela k zrýchlenému poškodeniu.
3. Sťažene podmienky opravy si vyžiadali aj osobitné náklady: kvalitný - odborný majstri, prvotriedny materiál...
4. Niektoré časti opravy zostali neukončená. O tom, že je tomu tak nasvedčujú aj bočné časti hrobky - " holé tehly ". Či je jeden z vnukov kontrolujúc práce s týmto úplne spokojný, alebo považuje, že možno chybujú práce záverečné ?... Jedno je isté, o tom asi rozhodnú ďalšie finančné prostriedky.
5. Veľká vďaka ilockým cirkevníkom a ich pána farárovi pre sochu a knihu venovanú prvému biskupovi Adamovi Verešovi , ktoré ako svedectvá na jeho život a dielo budú ešte dlho, dlho pretvárať...