V stredu 3. februára 2010
v miestnostiach SKUS P.J. Šafárika v Novom Sade sa uskutočnilo
valné zhromaždenie MOMS Nový Sad
Členovia novosadského MOMS-u v uplynulom roku svoju činnosť prejavovali hlavne na stredajších matičných posedeniach.
Okrem tém zo zdravotníctva a náboženstva, návštevníci tradičných posedení si mohli vypočuť aj prednášky z dejín významných Slovákov, o práci slovenských kultúrnych inštitúcii, o slovenských kultúrnych podujatiach, o živote a práci novosadských študentov, morálno - etických normách, ako aj na iné zaujímavé témy.
Matičiari vlani vo svojich radoch vítali aj početných cenných hostí, medzi ktorými aj členky spolkov žien z Kovačice, Hložian a Kulpína, akademických a insitných maliarov z krajiny a zo zahraničia. Jedno zo svojich posledných stretnutí venovali otázkam zápisu do voličských zoznamov slovenskej národnostnej menšiny. Na otázky súvisiace s touto problematikou matičiarom odpovedal tajomník slovenskej Národnostnej rady Ladislav Čáni.
Novosadský MOMS spolu s cirkevným Zborom a SKUS Pavla Jozefa Šafárika je aj iniciátorom návrhu, aby jednej ulici v Novom Sade dali meno doktora Miloša Krnu.
V tomto roku, pre matičiarov jubilejnom, v Novom Sade sa i ďalej budú tešiť dobrej spolupráci trojlístku: matica - spolok - cirkev. Veľmi je významné i to, že sa do práce matice priamo zapája mládež, najmä študenti. Mladosť vždy prináša i nové idey. Matičný večierok, ktorý v máji, teda v mesiaci mladých a lásky, pripravili sami, zostane v pamäti. Je to zároveň i nová kvalita a záruka, že matičný život v Novom Sade nezanikne.
Osobitnou posilou, okrem mladých a dobrej spolupráce s kysáčskym a staropazovským MOMS-om, budú pravdepodobne i nové matičné miestnosti na umiestnenie kníh a počítačovej techniky.
Veľký význam bude mať i matičná kniha - monografia, ktorá by mala zahrnúť úspešnú dvadsaťročnú činnosť, tiež i oslavy významného jubilea matice a SKUS Pavla Jozefa Šafárika. Webová stránka novosadského MOMS, ktorú bez úhrady rad rokov úspešne upravuje matičiar Pavel Ľavroška. je opravdivé okienko do činnosti novosadských matičiarov ktorá dozaista dlho nezanikne.
Predseda Jaroslav Feldy o činnosti MOMSNS v minulom roku
po zasadnutí nasleduvala
predpremiéra detského divadla

Snehulienka
ktoré podľa rozprávky bratov Grimovcov a dramatizácie Michaely Hamolovej a Petra Vargu režíroval profesor Samuel Medveď.
Technická spolupráca Pavel Ďuriš - Ďuro