Valné zhromaždenie 07.02.2007.

Otvára predsedníčka
Z. Babićová

Účasť zmiešanej speváckej sk. Šafárika
Členovia MOMSNS na zhromaždení