MINULOROČNÁ ČINNOSŤ OCENENÁ AKO ÚSPEŠNÁ

Novosadský matičiari mali v stredu, 7. februára výročné valné zhromaždenie, na ktorom rozoberali správu o činnosti a správu o finančnom hospodárení v minulom roku. Na úvod Miešaný spevácky zbor SKC P.J. Šafárika a všetci prítomní spoločne zaspievali pieseň Po nábreží a potom pracovné predsedníctvo v zložení predsedníčka Jarmila Struhárová, Zuzana Pavlovová a Pavel Macháč viedli zasadnutie. V správe predsedníčky bolo zdôraznené, že Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Sade už 27 rokov v spolupráci s SKC P. J. Šafárika a cirkevným zborom SEAVC v Novom Sade usporadúva matičné stretnutia - večierky a vlani ich bolo osem. Boli to dva literárne večierky, dve hostujúce divadelné predstavenia, dve prednášky a jeden detský večierok na ktorom sa predstavili žiaci novosadských základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny a valné zhromaždenie.
- Pokladník Jaroslav Boldocký povedal, že vedenie MOMS finančnými prostriedkami nakladalo opatrne a preto zaznamenáva pozitívne saldo. Dodal, že sa im vlani podarilo získať prostriedky na riadnu činnosť z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a predpisy a národnostné menšiny a časť prostriedkov aj vlani dostali od novosadského cirkevného zboru.Správu dozornej rady podal Jaroslav Lačok. Po kratšej rozprave, prítomní správy jednohlasne schválili.
- Predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka sa veľmi pochvalne vyjadril o práci novosadských matičiarov, ktorá môže slúžiť za príklad ostatným MOMSom. Informoval prítomných o situácii v Matici slovenskej v Srbsku, o neustálom zápasení s finančnými problémami, o práci na novelizácii Stanov MSS a riešení mnohých pálčivých otázok. Týmto sa pracovná časť zhromaždenia skončila, ale matičiari pokračovali v rozhovore aj pri čaji.

J. Struhárová