- Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Sade mal valné zhromaždenie v stredu, 3. februára , na ktorom rozoberali správu o minuloročnej činnosti a určili plán práce na tento rok.
- V pokračovaní spisovateľ Víťazoslav Hronec hovoril o svojej bohatej literárnej tvorbe a spomenúl si na prvú napísanú báseň, ktorá bola zhudobnená a predvedla ju žiačka Katarína Mošo.
Na večierku vystúpil spevácky zbor Šafárika.

Nový Sad 3. 2. 2016

MATIČIARI SPOKOJNÍ S MINULOROČNOU ČINNOSŤOU

- Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Sade mal valné zhromaždenie, na ktorom rozobrali správu o minuloročnej činnosti. Zmiešaný spevácky zbor SKC P. J. Šafárika najprv zaspieval hymnickú pieseň Po nábreží. Schôdzu viedol podpredseda Jaroslav Feldy a správu prečítala predsedníčka Jarmila Struhárová. Zdôraznila, že vlani bolo sedem večierkou: boli to Zima s knihou keď bola prezentovaná monografia Vladimír Hurban 1850-1914, o ktorej hovorili zostavovateťka monografie Katarína Verešová a staropazovský farár Mgr. Igor Feldy, v apríli bola premiéra divadelného predstavenia Naša autora VHV v podaní divadelnej sekcie SKC Šafárik a v réžii Rastislava Zorňana, v máji sme uvítali Katarínu Mosnákovú Bagľašovú, Annu Kukučkovú a Máriu Vrškovú a riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka , ktorí hovorili o súčasnej vojvodinskej literatúre pre deti, čiže o vlastnej tvorbe, a v júni sa na večierku predstavila detská divadelná sekcia Šafárika a recitáciami a piesňami žiaci základných škôl.
- Novosadský matičiari sa zapojili do osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra na večierku, ktorý bol 7. oktobra, o živote a diele Ľudovíta Štúra hovoril profesor vo výslužbe Véno Nechvátal.
- Posledný večierok bol v decembri a venovaný bol 25. výročiu obnovenia a nepretržitej činnosti MOMS. Predsedníčka Jarmila Struhárová privítala hostí: predsedníčku MSS Katarínu Melegovú Melichovú, čestného predsedu MSS Rastislava Surového s manželkou Elenou a člena Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Jána Slávika. Nasledoval príhovor, v ktorom predsedníčka vyzdvihla, že si Novosadčania 27. novembra v roku 1990. založili Miestny odbor aby spolu s cirkevným zborom a Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom P.J. Šafárika pracovali na pestovaní a rozvíjaní duchovného, kultúrneho a spoločenského života novosadských Slovákov. Matičná činnosť sa prejavovala prevažne organizovaním pravidelných večierkov, ktorých doteraz mali vyše 180. Potom nasledoval príležitostný program, príhovor hostí a záverom udelili ďakovné listy inštitúciám a doterajším predsedom MOMS.
- Na valnom zhromaždení finančnú správu podal pokladník Jaroslav Boldocký a Správu dozornej rady Katarína Totová. V rozprave prítomní ocenili prácu MOMS ako dobrú a pochválili racionálne nakladanie prostriedkami z donácie Novosadského cirkevného zboru. Prihovorili sa aj Rastislav Surový a Elena Surová básňou. Prítomní schválili aj návrh aby sa Dakovné listy MSS udelili: Kataríne Holej, Karmene Zorňanovej a Rastislavovi Zorňanovi. Tým sa valné zhromaždenie skončilo.
- V pokračovaní hosťom večierka bol spisovateľ, básnik, literárny kritik a redaktor časopisov a knižných vydaní Víťazoslav Hronec. On si spomenul na prvú napísanú báseň, Moja sestra ktorú napísal pred presne 60. rokmi . Kedže táto báseň bola zhudobnená, teraz ju zaspievala žiačka Katarína Mošo. Hronec veľmi pútavo hovoril o svojej bohatej literárnej tvorbe a zaujímavostiach zo svojho života a, na koniec, každému prítomnému venoval jednu svoju knižku.

J. Struhárová