Staro – nové vedenie

Piesňou: "Po nábreží“ v prednese zmiešanej speváckej skupiny SKC. P.J. Šafárika v stredu 6.februára t. r. sa uskutočnilo pravidelné valné a volebné zhromaždenie MOMS Nový Sad.Úvodom prítomní odsúdili neznámych páchateľov, ktorí rozbili tabuľu na vchode do SKC.P.J. Šafárika.
Potom čo predseda Jaroslav Feldy podal obsiahlu správu o bohatej činnosti MOMS v minulom štvorročnom období, a finančnú správu podala predsedníčka dozornej rady Katarína Totová, sledovala rozprava v ktorej sa zúčastnili Vladimír Obšust, Ján Brtka, Michal Hýža, Juliana Brtková a Martin Klátik. Spoločnou niťou diskusie boli pochvalné slová o spolupráci MOMS s novosadským cirkevným zborom a vedením SKC P.J. Šafárika a podnety aby sa v práci pokračovalo, ale bolo počuť i mienky na jej zveľadovanie. Poriadanie mesačných stretnutí, spolupráca s cirkvou a Šafárikom, so základnými školami a s kultúrnymi inštitúciami v Novom Sade a tiež i s MOMS –ami doma a na Slovensku majú, podľa mienky matičiarov, tvoriť základy budúcej činnosti. Informovanie verejnosti o práci MOMS na vlastnom sajte a v médiách bolo ocenené ako osožné a bude pokračovať.
Po schválení uvedených správ matičiari zvolili aj novú správnu a dozornú radu. Do Správnej rady bolo zvolených niekoľko nových členov, prevažne mladých matičiarov. V čele MOMS budú staro - nový vedúci: predsedníčkou je Jarmila Struhárová a  podpredsedom Jaroslav Feldy, tomníčkou sa stala Aneta Lomenová, kým pokladníkom zostal Jaroslav Boldocký a nepozmenená je aj Dozorná rada. Predstavitelmi MOMS v Správnej rade MSS budú: Katarína Holá a Jaroslav Feldy, a zaujmi MOMS v Zhromaždení MSS budú obhajovať Zuzana Pavlovová a Michal Hyža. Matičiari navrhli MSS matičné uznania udeliť: ďakovnú listinu Štefanovi Cickovi a Osobitné uznanie za zásluhy na poli umenia a národných tradícií Zdenkovi Popovi za televízny dokumentárny seriál Abecedár pobratimstva. Novosadský matičiari na post predsedníčky MSS navrhli Katarínu Melegovú - Melichovú a za podpredsedu MSS pre Báčku Vladimíra Feketeho. O aktualitách v MOMS Kysáč, MSS a v Matici na Slovensku hovoril čestný predseda MSS. Rastislav Surový a  krásnym hovoreným slovom sa prihovorila Elena Surová. Pod bodom rôzne podporená bola iniciatíva aby sa na priestoroch starej fary v Novom Sade vybudovala budova pre potreby všetkých slovenských inštitúcii pôsobiacich vo Vojvodine. Záverom schôdze navrhli rozobrať možnosťt organizovania sa a pôsobenia matično- cirkevno- spolkových penzistov na území Nového Sadu.

Jf.