Valné zhromaždenie

Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Sade usporiadal tradičné Valné zhromaždenie 5.februára 2014 na starej fare SKC P.J.Šafárika. Každoročne sa členovia MOMS-u stretávajú na tomto zhromaždení, aby spoločne vyhodnotili činnost matičiarov v predchádzajúcom roku a vykuli plány k nasledujúcim pracovným akciám. Na úvod zazneli piesne v podaní Zmiešaného spevokolu SKC P.J.Šafárika pod vedením Anny Crveniovej. Zhromaždenie viedol podpredseda Jaroslav Feldy. Predsedníčka MOMS Nový Sad Jarmila Struhárová podala správu o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v roku 2013 a nasledovala aj správa pokladníka Jaroslava Boldockého o finančnom vedení v uplynulom roku. Predsedníčka Dozornej rady Katarína Tótová verejne prisvedčila usilovnosť a zištnú prácu Správnej rady. Obe podané správy prítomní jednohlasne schválili a vyjadrili spokojnosť s doterajšou bohatou činnosťou matičiarov. Vo voľnej diskúsii sa prihovoril Ján Brtka, ktorý vyzdvihol nedostatok mladých ľudí pri MOMS-e a navrhoval prilákať mladých a perspektívnych ľudí k činnosti, ktorí by sa aktivovali aj písaním projektov a prispeli k rozvoju a udržiavaniu súčasného a moderného pôsobenia. Štefan Cicka, člen Správnej rady vyzdvihol potrebu udržiavať hrobky zosnulých významných Slovákov pôsobiacich v Novom Sade. Martin Klátik navrhoval zapájat slovenské novosadské deti pri mesačných matičných stretnutiach a samým tým prilákať väčší počet prítomných a tak zosilniť spoluprácu s učiteľmi slovenského jazyka na novosadských školách. Na podnet Správnej rady zhromaždenie schválilo návrh aby Matica slovenská v Srbsku udelila Osobitné uznanie za zásluhy na poli umenia a národných tradícií Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Ďakovnú listinu na rok 2014 mladej tajomníčke MOMS Nový Sad Anete Lomenovej, ako podnet k ďalšej aktívnej činnosti. Zhromaždenie ukončila predsedníčka J. Struhárová pozvaním prítomných na pohostenie.

Aneta Lomenová