V stredu 1. februára 2012. bolo usporiadané pravidelné

VALNÉ ZROMAŽDENIE

Akitivity každý mesiac

Hoci v pokladnici a na žírovom účte je sotva niekoľko stoviek dinárov novosadskí matičiari sa nevzdávajú, skôr je tomu opačne. V matičných aktivitách, vyjmúc leta, plánujú pokračovať. Ide o tradičné matičné večierky, ktorých od obnovenia MOMS bolo asi 160, naplánované na začiatku každého mesiaca, a o pravidelné pracovné stretnutie správnej rady pri konci mesiaca. Takéto uznesenie správnej rady podporilo valné zhromaždenie MOMS ktoré sa uskutočnilo 1.februara t.r. Inak, prvá časť snemovania matičiarov bola zameraná na zváženie minuloročnej činnosti. V správe ktorú podal predseda MOMS Jaroslav Feldy sa kvitovala čulá aktivita. Tak január roku 2011 vyznel v znamení plánovania celoročných aktivít MOMS, február v znamení valného a promócie publikácie MOMS Nový Sad Na krídlach jubilea. V marci bola ďalšia promócia, tento krát knihy J. Feldyho Život píše poviedky, a apríl bol venovaní slovenským obetiam zlopovestnej novosadskej rázie. Maj už tradične patril mladým matičiarom. Tento krát bol ladení štyridsiatke mládežníckeho časopisu Vzlet. Po letnej prestávke v septembri hosťami matičiarov a ÚKVS bolo vedenie Nadácie M.R. Štefánika z Bratislavy. Sledovala účasť pri zaznamenávaní 85. narodenín spisovateľa a bývalého predsedu MOMS Jána Labátha a potom októbrová prednáška Dr. Jozefa Jašu na tému: Vzťah lekára a pacienta - voľakedy a dnes. V novembri sa matičiari tešili hosťom z jubilujúcich Dobanoviec, ktorí okrem iného usporiadali aj výstavu fotografii, a v decembri starým priateľom matičiarom zo Starej Pazovy, ked profesor vo výslužbe Veno Nechvatal prednášal o apoštolovi slovanstva, kazateľovi a spisovateľovi Jánovi Kollárovi.
Správu o činnosti, nové pravidlá a kádrové záležitosti prezentovali predseda Jaroslav Feldy a podpredsedníčka Jarmila Struhárová.
Finančnú správu a návrh ako vylepšiť matiční rozpočet podal pokladník Jaroslav Boldocký, pokiaľ nové Pravidla MOMS Nový Sad ako i niektoré kádrové záležitosti prezentovala podpredsedníčka MOMS Jarmila Struhárová. Matičiari na uznania MSS pre rok 2011 navrhli Katarínu Tótovú, Jaroslava Boldockého a Jaroslava Lačoka. Okrem realizácie spoločného projektu s MOMS Kysáč a Múzeum Vojvodiny : brožúrka respektíve kniha Padli aj Slovaci - 70 rokov novosadskej rázie, pokračovania wébovej prezentácie činnosti ktorú na sajte WWW.MOMSNS.ORG vedie Pavel Ľavroška matičiari si naplánovali aj rad iných aktivít. Do popredia vysunuli aktivity o Slovensko - Srbskej spolupráci, jubilea matice, výročia úmrtia PJ. Šafárika, spolu s cirkvou tradičnú cirkevnú čajanku, so spolkom zábavné podujatie, a so žiakmi základných škôl v Novom Sade a okolí spoločné programové večierky.