-V stredu, 1. februára v malej sieni SKC P. J. ŠafárikaMiestny odbor Matice slovenskej v Novom Sade mal valné zhromaždenie,
na ktorom podali správu o minuloročnej činnosti.

Druhá časť večierka bola venovaná spomienke na nedávno zosanulého čestného člena MSS,cirkevníka, šafárikovca a člena Správnej rady MOMS Martina Klátika.

Na večierku vystúpila Miešaná spevácka skupina Šafárika, premietnuté boli televízne záznamy RTV o Martinovi Klátikovi a prihovorili sa jeho matičiari a priatelia.

._Novosadskí matičiari už tradične zasadajú každú prvú stredu v mesiaci, a tak bolo i v stredu 01. februára, keď sa týto aktivisti zhrnuli pri valnom zhromaždení.
._ Večierok, ktorý moderovala predsedníčka novosadského MOMS Jarmila Struhárová, otvorili speváci Miešaného speváckeho zboru pôsobiaceho pri novosadskej cirkvy a SKC Pavla Jozefa Šafárika, matičnou hymnou Po nábreží.
._ Rokovacé teleso v zložení: Jarmila Struhárová, predsedníčka MOMS, Jaroslav Boldocký, pokladník, Danica Vŕbová, tajomníčka a Katarína Tótová, predsedníčka dozornej rady, rozobrali správu o minuloročnej činnosti a prítomným prečítali správu schválenú na zasadnutí správnej rady. Aktivity MOMS v roku 2016 priblížila Jarmila Struhárová.
._ Toto zhromaždenie venované bolo pamiatke na horlivých matičiarov, šafárikovcov, cirkevníkov, národovcov, nedávno zosnulých Jaroslava Feldyho a Martina Klátika.
._ Vďaka slovenskej redakcie RTV 2, na večierku boli premietané videa s nahrávkami zosnulého pána majstra Klátika.
._ Miešaný spevácky zbor zaspieval ďaľšiu pieseň, a pani Elena Surová prečítala novoročné želanie. Eduard Klátik, syn Martina Klátika, hovoril o osobnosti svojho otca, a početný ctitelia jeho pamiatky sa prihováralí.
._ Predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, pani Katarína Melegová-Melichová, poďakovala sa novosadskím matičiarom za ich zotrvávanie v práci, a hovorila o aktuálnych problemoch slovenského ľudu v Srbsku, o tom, že treba usmerňovať matičnú činnosť na mladých.
._ Toto zasadnutie svojou prítomnosťou poctili aj ďaľšie vzácné osobnosti: čestný predseda MSS Rastislav Surový s manželkou Elenou, predseda výboru pre informovanie NRSNM Ján Slávik, predsedníčka MSS pre Sriem Anna Balážová, pán farár Vladimír Obšust, pán farár Igor Feldy a ďaľší.