SPRÁVNA RADA MIESTNEHO ODBORU V NOVOM SADE
Katarína Holá
podpredsedníčka

predsedníčka
Zuzana Pavlovová
tajomníčka
Jaroslav Boldocký
pokladník
Danica Vŕbová
členovia :
........Dozorná rada:
SPRÁVA