SPRÁVNA RADA MIESTNEHO ODBORU V NOVOM SADE
Jaroslav Feldy
podpredseda

predsedníčka
Aneta Lomenová
tajomníčka
Jaroslav Boldocký
pokladník
Anna Brtková
Jarmila Struhárová
Vladimír Obšust
Pavel Macháč
Michal Hyža
členovia :
........Dozorná rada:
Ján Korčok
Karol Lačok
Jaroslav Lačok
Katarína Tótová
Katarína Holá
Zuzana Pavlovová
Štefan Cicka
Ninoslav Detka
Martin Klátik
Ivan Slávik
SPRÁVA