SPRÁVNA RADA MIESTNEHO ODBORU V NOVOM SADE
Katarína Holá
podpredsedníčka

predsedníčka
Danica Vŕbová
tajomníčka
Jaroslav Boldocký
pokladník
Anna Brtková
Jarmila Struhárová
Vladimír Obšust
Pavel Macháč
Michal Hyža
členovia :
........Dozorná rada:
Ján Korčok
Karol Lačok
Jaroslav Lačok
Katarína Tótová
Zuzana Pavlovová
Štefan Cicka
Ninoslav Detka
Ivan Slávik
Edo Klátik
SPRÁVA