Z valného zhromaždenia

Literárno hudobné
pásmo

mladý matičiari

O živote a diele prvého biskupa SEAVC A Vereša

Strata morálno-etických noriem v našej spolčnosti

valné zhromaždenie `10

posdenie v marci `10

posedenie v apríli `10

mlady v máji 010

hostia MOMS Bajša

prednáška o ÚKVS

oslavy 20 rokov momsns

valné zhromaždenie ´11

Promocia knihy Feldyho

prednáška
Dr. Drago Njegovan

mladý o Vzlete

Krno, Štefánik, Štrba
biografie

Literárny večierok
k 85.nar.J Labátha

Vzťah lekár-pacient
Dr. Jozef Jašo

Dobanovčania
v momsns

Život a dielo J. Kolára
prednáška V. Nechvatál

vianočný program
novosadských detí

valné zhromaždenie
2012

Spomienky na Australiu

Promócia knihy
Slováci v Srbsku

Výročie Štefánika

Program školských
detí

Náboženská tematika

Hostia MS Bardejov

valné 2013

divadlo 2013

máj 2013

matičiari v
Košiciach

október 2013

zbornik MSS
prezentacia

výročie umrtia
J. Struhárika

valné 2014

Prýchod Slov.
do N. Sadu

Divadlo
Zypa Cupák

máj 2014

detské divadlo
ˇČičkoviny "

jeseň 2014

jubilant M. Hyža

valné 2015

zima s knihov

NAŠA div.
predstavenie

literárny večierok
pre deti

detské
divadlo 2015

Život a dielo
Ľudovita Štúra

Oprvená hrobka
biskupa Vereša

25. vyročie MOMS

valné 2016

hostia MOMS
Kysáč

promocia knihy
J. Feldyho

večierok
deťom 1.6.2016

Jubilej 90.r
Jána Labátha

lit.večierok
M. Machača

adventna
prednaška

valné 2017

zima s knihov ´17

G-Gubová
prednáška

Divadlo Aradáč

Prednaška
ing. Turčanová

Penzisti divadlo
novemb.2017

Prezentacia knihy
Feldyová

valné 2018

Prezantacia knihy
Petrovských žienOO žiote a diele prvého