Vydarená promócia románu podpredsedu nášho MOMS Jaroslava Feldyho

- V rámci pravidelných mesačných podujatí MOMS Nový Sad v stredu 6.IV. t.r. v sieni SKC.P.J. Šafárika usporiadal promóciu románu Jaroslava Feldyho - Keď v živote nekvitli iba ruže - ranená mladosť. Kniha za podpory Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí vyšla v edícii Z novinárskej kuchyne a jej vydavateľom je Novinovo - vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu.
- Na príležitostnom programe ktorý sa začal o 19- ej hodine výstupom zmiešaného spevokolu SKC. P.J. Šafárika cenných hosti vyberanými slovami privítala predsedníčka domáceho MOMS Jarmila Struhárová. Okrem priamych aktérov vídania: riaditeľa Novinovo - vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Samuela Žiaka, jazykovej redaktorky Anny Horvátovej a technického redaktora Miroslava Doroňského podujatiu sa zúčastnili aj početný hostia a úryvky z románu čítali: Ján Struhár, Rastislav Zorňan a Danica Vŕbová.Program okrem iných svojou prítomnosťou spestrili aj hostia z Aradáča, Petrovca, Báčskej Palanky, Kysáča a Starej Pazovy.
- Ide o druhú knihu - román Jaroslava Feldyho zhŕňajúci deje z obdobia rokov 1949 až 1956 a je svojráznou ságou troch rodín: sedlickej - sálašskej, remeselníckej - kolárskej a rodiny intelektuálou. Dej sa odohráva v Erdevíku, v Binguli, Kysáši , na čenejských sálašoch, ako aj Petržalke a v Bratislave.
- Po binguľskej, promócia sa vydarila na výbornú a sieň starej fary bola obsadená do posledného miesta. Svoju účasť na podujatí brali i štyria farári SEAVCS : Vladimír Obšust farár novosadský ktorý i požehnal autorovu tvorbu, naďalej farár staropazovský Igor Feldy, Vladimír Lovás farár aradáčsky a Svetlana Vojniťová - Feldyová farárka solianska. O knihe a večierku okrem autora hovorili aj podpredseda pre Báčku MOSS Vldimír Fekete, profesor Veno Nechvatal, farár Igor Feldy, predsedníčka MOMS v Aradáči Anna Bagľašová a profesorka Elena Surová.
- Autor záverom hosťom i venoval bezplatné exempláre svojej najnovšej tvorby.

Ďalšie matičné podujatie sa uskutočni prvú stredu v máji.

Js.