v stredu 4. marca

spolu so Slovenským vydavateľským centrom uskutočníli sme
prezentačno-predajné podujatie
Zima s knihou.
Hostia večierka buli Katarína Verešová a Igor Feldy,
zostavovateľka knihy a predstaviteľ spoluvydavateľa monografie
Vladimír Hurban 1850 – 1914.