Ústredné oslavy 20. výročia

obnovenej činnosti MOMS Nový Sad

Program:

Sobota 27. novembra

9,00 h.
Obchôdzka novosadských cintorínov a úprava hrobov zaslúžilých Slovákov

Inštalovanie výstavy Z našej činnosti v miestnosti MOMSNS

Streda 1. decembra

18,00 h
Otváranie výstavy Z našej činnosti a slávnostný prípitok

19,00 h
Slávnostná schôdza Zhromaždenia MOMS Nový Sad s pozdravnými prejavmi hostí a udelením uznaní.
V pokračovaní bola prezentácia ukážok z knihy Na krídlach jubilea a záznamov z archívu RTV o činnosti MOMSNS, ako i družné posedenie hostí a jubilantov

Program osláv spestrili solisti a spevácke skupiny SKUS Šafárika