Kniha spolku petrovských žien predstavená v Novom Sade

V stredu, 7. marca na matičnom večierku bola prezentovaná kniha Spolok petrovských žien vo fotografii 2OO2 - 2017. Po vystúpení Miešaného speváckeho zboru SKC P.J. Šafárika, hostí privítala predsedníčka Jarmila Struhárová a slová na úvod povedala predsedníčka SPZ Mária Gašparovská. Potom o knihe hovorila recenzentka Svetluša Hlaváčová, ktorá zdôraznila, že je v knihe zahrnutá bohatá činnosť Spolku a že sa kniha vyznačuje bohatstvom kvalitných fotografii. Kniha pozostáva z desiatich kapitol, v každej je spracovaná jedna oblasť činnosti členiek Spolku. Prítomné boli takmer všetky autorky, a niektoré aj prečítali svoje texty: Anna Hansmanová, Anna Dudášová, Zuzana Medveďová-Koruniaková a inné. Hosťky z Petrovca si spolu s domácimi matičiarkami zaspievali za sprievodu Jaroslava Lačoka.
Na koniec príjemného večierka si sľúbili stretnutie v Petrovci.
Prítomným sa prihovoril čestný predseda Matice slovenskej v Srbsku Rastislav Surový a oboznámil ich s naplánovanými oslavami kysáčskych matičiarov v tomto roku, na ktoré ich aj pozval.