Veselohra penzistov pre novosadských matičiarov

Novembrový večierok novosadskýích matičiarov bol netradičný, lebo bol ako málokedy venovaný divadlu. Totíž, hostovali ochotníci Kultúrno-umeleckého spolku Združenia novosadských penzistov, ktorí zahrali kratšiu veselohru Banka pre penzistov autorky Zuzany Karlečíkovej. Členovia matičného vedenia si hostí pozvali aj preto, že sú v tomto spolku činní viacerí novosadský matičiari.
Po uvítaní hostí, predsedníčka Jarmila Struhárová dala slovo predsedníčke KUS novosadských penzistov Olge Kovačovej, ktorá hovorila o práci štyroch odbočiek, osobitne zdôraznila, že spolok existuje len dva roky a už dosiahol pozoruhodné úspechy medzi dôchodcami a vyjadrila nádej, že sa v spolupráci bude pokračovať.
Uvodom Struhárová predstavila Zuzanu Karlečíkovú, ktorá prečítala svoju báseň Ked priateľstvo zlyhá. Potom penzisti – ochotníci vystúpili na javisko. Bola to druhá veselohra Karlečíkovej, ktorá hru aj režírovala. Ona už niekoľko rokov pracuje v tomto spolku, najprv sa prejavila svojou poéziou ako členka literárnej odbočky a teraz aj ako autorka kratších divadelných predlôh. V ních sú zmapované príbehy z každodenného života s dózou humoru a satiry.
Tentokráť na “doskách, ktoré život znamenajú” úlohu penzistky, ktorá sa nemôže dočkať výplaty svojho dôchodku, veľmi dobre zahrala Anna Trusinová, ináč členka speváckej skupiny Šafárika. Aj ostatní herci podali dobrí výkon takže sa početní diváci dobre zabavili a odmenili ich potleskom.
Po predstavení domáci a hostia mali družné posedenie. Prítomní boli aj podpredseda MSS pre Báčku Vladimír Fekete a čestný predseda MSS Rastislav Surový s manželkou.

JS

8.nov.2017
Spoločná fotka po predstavení