Na tému Náboženstvo a veda hovoril velebný pán Vladimír Obšust, farár novosadský.
Po skončení zaujimavej a kvalitne podanej prednášky, ku ktorej takmer nikto z prítomných nemohol zosta žahostajný, rozvila sa čulá diskusia a po nej, tak ako to vždy býva, teplé priatežské rozhovory pri šálke čaja.
3. december 2008
Na stretnutí
Zžava: Michal Hyža, Zuzana Pavlovová a Vladimír Obšust