.Na tému Strata morálno-etických noriem v našej spolčnosti
hovoril prof. dr. Oskár Hrubík.
v stredu 2. décembra 2oo9
Prítomným sa prihovoril i
tajomník Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Ladislav Čáni
V rámci stretnutia
svoju samostatnú výstavu obrazov mala
akademická maliarka z Bratislavy
Viera Čapková