Svoju šancu organizovať asi hodinové matičné podujatie venované novinárskej, literárnej ako i hudobnej činnosti študentov novosadskej univerzity najmladší členovia výkonného výboru novosadského MOMS. Anička Brtková a Ninoslav Detka dokázali využiť až na výbornú.
Študentské predsavzatie na tradičnom posedení matičiarov 6. mája t. r. svojou prítomnosťou okrem iných poctili aj čestný predseda a aktuálna predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Rastislav Surový a Katarína Melegová - Melichová, velební pán Mgr.Vladimír Obšusť farár novosadský, riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov Mgr.Milinka Sklabinská, ako i spisovateľka Viera Benková. Podujatie prebiehalo pravda za dozoru svojich profesoriek Dr.Jarmili Hodoličovéj a Dr.Zuzany Hurtajovej ktorých nálada prezrádzala iba jedno, uspokojenie zo spoločne a dobre vykonanej práce.
Prestavovanie študentského časopisu Traf moderovala študentka ekonomickej fakulty Anička Brtková. Po rozhovore so šéfredaktorkou Jasnou Uhlárikovou , nasledoval aj rozhovor s Marínou Kováčovou diplomantkou / závereční ročník /na hudobnej akadémii, s Ivanom Bagľašom študentom na štvrtom ročníku psichologie a so Samom Valentom študentom druhého ročníka Grafického inžinierstva a dizajnu. Rozhovor o študentskom časopise literatúry pre deti Čarbológ s jeho šéfredaktorku Katarínou Mosnákovou mal na starosti študent dejepisu Ninoslav Dedka. Prezentáciu dvoch študentských časopisov spestrili aj ukážky z tvorby jednotlivých autorov ktoré prezentovali študenti z oddelenia slovakistiky Viktor Korčok a Tatiana Pintírová.
Zvláštnym ozdobujúcim kvietkom vo venčeku študentskej prezentácie bol prednes detí folklórneho súboru Šafáričok ktoré zaspievali pesničku na text Kataríny Mosnákovéj ktorú zhudobnila Olivera Gabríniová. K tejto časti večierka dobre dopadol pomalí už tradiční prejav a hovorené slovo manželského páru Eleny a Rastislava Surových ktorý aj tento krát bol príležitostne ladení tvorbe Kuzmániho v podobe odkazu mladým.
V druhej časti vydareného matičného podujatia ktoré modeloval Jaroslav Feldy, predsedníčka Matice Slovenskéj v Srbsku Karína Melegová - Melichová hovorila o činnosti Matice s prihliadnutím na Slovenské národné Slávnosti ktoré nám pomalí už klepú na dvere. V tejto časti posedenia činnosť a plány na ďalšie obdobie Spolku žien Slovenka v Hložanoch v kontexte podnikania v oblasti výroby koláčov ozrejmila predsedníčka tohto úspešného Spolku Viera Miškovicová. Záujem matičiarov povzbudila aj predajná promócia brožúrky Kolo hier a koláčov.
Záverom oficiálnej časti posedenia prítomnom matičiarom svoju výtvarnícku činnosť predstavil insitní maliar Pavel Hajko z Kovačice. Návštevníci o jeho výstavu obrazov so skutočne zaujímavou tematikou prejavili veľký záujem. V tretej, neoficiálnej časti družného posedenia matičiari mali príležitosť ochutnať niektoré koláče z receptáru brožúrky hosti. Bola to zároveň i príležitosť zhliadnuť cesty ďalšej spolupráce, ale i pohovoriť si i na tému oživenia činnosti novosadských žien i v ďalších oblastiach.
.
Novosadský matičiari v máji v znamení mladosti
6. máj 2009