Májové stretnutia vždy patria mladým

Novosadskí matičiari si tradične usporadúvajú matičné večierky, ktoré sa dotýkajú oblasti kultúry, spoločnosti, umenia a na ten spôsob rozvíjajú a povzbudzujú činnosť MOMS-u. Májové stretnutia vždy patria mladým. Tak to bolo aj tentoraz. V stredu 7. mája 2014 v miestnostiach SKC P.J.Šafárika prebiehal další matičný večierok, ktorý bol podkutý na mieru mladých. Slovenskej mládeži sa týmito večierkami ponúkajú široké možnosti rozvoja schopností, otvárajú sa brány k umeniu, kultúre, vyjasnujú sa pochybnosti v oblasti spoločnosti, povzbudzuje sa ich tvorivosť a aktivita.
Členovia MOMS-u si na večierok pozvali hostí, ktorí prezentovali svoju činnosť a tým predložili pred mladých novosadčanov tajomstvá a špecifiká, ktoré toto ich pôsobenie skrýva. Organizáciu večierka mala na starosti Aneta Lomenová, tajomníčka MOMS v Novom Sade, ktorá večierok aj moderovala. Tentokráť hostami boli Sana Stvorcová, študentka 3. ročníka výtvarného umenia na Akadémii umenia v Novom Sade, ktorá na večierok priniesla aj niekoľlko obrazov a kolážov na výstavu a Branislav Merník, predseda a jeden to zakladateľlov Mládežníckeho združenia E.Y.B.L z Báčskeho Petrovca.
Mladá výtvarníčka Sana hovorila o svojich začiatkoch, podnetoch k tvorbe, úspechoch, modeloch, na ktorých sa opiera. Inšpiráciu skôr čerpala, ako sama hovorí, z príbehov starej mamy, z ľudovej slovesnosti, dedinských zvykov, ale v súčasnosti sa venuje zobrazovaniu realistickej a často pochmúrnej sfére života. Vysvetľovala, čo jej maľby znamenajú a ako umenie vplýva na jej vnútro.
Predseda Mádežníckeho združenia E.Y.B.L Branislav Merník predstavil pôsobenie a aktivity petrovského združenia mládeže, jeho zakladanie a rozvoj, hovoril o problémoch, s ktorými museli zápasiť, o projektoch, o ktoré sa horlivo uchádzajú a úspešných výsledkoch ich tvorivosti. Mladým ľuďom sú takéto združenia skrýšou od vonkajšieho zlomyselného sveta a tu nachádzajú, ako hovorí, pokoj, rozptýlenie, zábavu a možnosť prejaviťsvoje idey, športové a iné schopnosti, zapojiť sa do organizácie obce a mnohé iné výhody. Rozhodne takéto aktivity osožia nie len samotným členom zrduženia, ale aj tým mimo neho a v spolupráci s inými združeniami na okolí svedčia o tom, že svet na mladých zostáva. Oplatí sa bojovať za svoju identitu a zaradiť sa k hravému tímu, ktorý húževnato bojuje proti rôznym prekážkam a veľkou odvahou rysuje postavenie mládeže v spoločnosti.
Prihovorila sa aj predsednícka MOMS v Novom Sade Jarmila Struhárová a poďakovala sa za spoluprácu a výstižne zorganizovaný večierok.
Večierok spríjemnili aj speváčky Komorného zboru Agapé zo Šafárika piesňou You raise me up, ktorú nacvičila Mgr.Art. Milina Sklabinská a na klavíri ich doprevádzala Ivana Nováková. Andrea Lomenová prečítala prózu Martiny Bartošovej Ked raz pochopíš, ktorá bola odmenená 3.cenou za prózu na Súbehu Nový život v roku 2013.
Spokojné a nadchnuté tváre prítomných vždy povzbudzujú a dávajú ten pravý zmyseľ aktívne pokračovať v podnecovaní mládeže, aby neváhali spolupracovať so slovenskou menšinou.

Aneta Lomenová

Mládežnícky matičný večierok
Foto: Katarína Mosnákova