Z POSEDENIA MOMS NOVÝ SAD


Slovo mali mladí

Májové posedenie novosadských matičiarov sa uskutočnilo 5. mája t. r., a ako mesiac máj patrí mladým, tak aj toto posedenie bolo venované aktivitám mladých Slovákov. Mladá, ale osvedčená matičiarka Anna Brtková v miestnostiach SKUS P. J. Šafárika privítala Vieru Tárnociovú, koordinátorku Kancelárie pre mladých v Báčskom Petrovci, a fotografov Igora Bovdiša z Báčskeho Petrovca a Irenu Peškovú z Hložian. Koordinátorka predstavila doterajšiu činnost kancelárie, ktorá sa zaoberá a predstavuje službu pre mladých v Báčskopetrovskej obci, a hovorila o bývalých a budúcich projektoch. Zaujímavé je, že Kancelária pre mladých má 28 volontérov a početnými prednáškami intenzívne podnecuje formovanie žiackych parlamentov na základných školách v Báčskopetrovskej obci. Viac o akciách a spôsobe fungovania tejto úspešnej obecnej pobočky venovanej mladým záujemcovia si môžu pozriet na webovej stránke Obce Báčsky Petrovec. Další host, fotograf Igor Bovdiš práve ukončil výstavu svojich fotografií v Ústave pre ochranu životného prostredia Srbska a priniesol ju do Šafárika, kde si návštevníci mohli jeho okom pozriet panorámy petrovskej prírodnej krásy a zábery slovenských kostolov. Ako povedal, najväčšou zálubou je fotografovanie živočíchov a hmyzu, oblúbenou lokalitou mu je kanál Dunaj-Tisa-Dunaj, a túži odfotit zriedkavého orla, ktorý sa znovu po niekolkých rokoch usadil v tejto obci. Fotografka Irena Pešková vystavila zopár školských prác (vyštudovala úžitkovú fotografiu v Novom Sade) a niekolko cestopisných záberov európskej architektúry. Momentálne ju baví umelecký portrét, a kým pracuje ako volontérka v Kancelárii pre mladých, Irena hladá formu, v ktorej sa môže najlepšie realizovat. Posedenie matičiarov umelecky tiež recitáciou spestrila Aneta Lomenová a spevom Olivera Gabríniová, ktorú hudobne sprevádzal Ladislav Kekez.

Vladimír Lenhart

Spieva Olivera Gabriníová za hudoného sprievodu Ladislava Kekeza