V stredu 03. marca 2010 v miestnostiach SKUS P. J. Šafárika prebiehal tradičný matičiarsky večierok. Prítomných pozdravil predseda MOMS Nový Sad Jaroslav Feldy, ktorý hneď na začiatku v znamení 20. rokov od obnovenia Matice slovenskej v Juhoslávii vyzval predsedníčku MSJ Katarínu Melegovú Melichovú aby podala prehľad minuloročnej činnosti tejto inštitúcie, ako aj jej plány dobudúcna.
3. marec 2010
Tajomnik NRSNM Ladislav Čáni hovoril o zápise do osobitných voličských zoznamov, do ktorého sa malo zapísať 23 609 Slovákov a s radosťou konštatoval, že sme túto normu splnili.
Bližšie údaje o obnovení Matice slovenskej v Juhoslávii v roku 1990 podal Samuel Boldocký a okrem toho matičiarský večierok svojou účasťou poctili aj hostia z Aradáča a Starej Pazovy
Riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská podala stručný prehľad minuloročnej činnosti Ústavu zameriavajúc sa na najväčšie projekty a tiež prezradila aj niektoré plány na rok 2010.