Ústav pre kultŕu VS
ZOZNAM.sk
DNEVNIK
SME. sk
Osady vo Vojvodine
Hlas ľudu

Kliknutím dolu sa môžete dostať na niektoré
www stránky
ktoré Vám odporúčame navštíviť:

RTV - Nový Sad
telefónny zoznam/
Národnostná rada SNM
RTV Kovačica
slovacivosvete.sk
Úrad pre Slovákov
žijúcich v zahraničí

Svetové združenie
Slovákov v zahraničí

DONATV.SK
SKC Šafárik