<< späť
Jarmila Struhárová, nar. Viergová, sa narodila roku 1945.v Zreňanine. Základnú školu skončila v Padine a gymnázium v Zreňanine, na Filozofickej fakulte v Novom Sade vyštudovala anglícky jazyk a literatúru.
V roku 1968 sa zamestnala v Pokrajinskom sekretariáte pre informácie Výkonnej rady AP Vojvodiny ako novinárka a prekladateľka, kde pracovala až po odchod do dôchodku.
Do činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Novom Sade sa zapojila i s manželom hneď po obnovení v roku 1990, potom v roku 2009 bola zvolená do Výkonného výboru a stala sa podpredsedníčkou a v roku 2013 aj predsedníčkou MOMS. Vynakladá nemalé úsilie ako spoluautorka knihy Na krídlach jubilea - 20 rokov činnosti MOMS Nový Sad a v udržaní matičných aktivít v súčasnosti.

IN MEMORIAM
Jarmila Struhárová
1945 - 2018

2.novembra nás po ťažkej nemoci navždy opustila naša predsedníčka
Jarmila Struhárová, nar. Viergová roku 1945.v Zreňanine. Základnú školu skončila v Padine a gymnázium v Zreňanine, na Filozofickej fakulte v Novom Sade vyštudovala anglícky jazyk a literatúru. V roku 1968 sa zamestnala v Pokrajinskom sekretariáte pre informácie Výkonnej rady AP Vojvodiny ako novinárka a prekladateľka, kde pracovala až po odchod do dôchodku. Do činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Novom Sade sa zapojila i s manželom hneď po obnovení v roku 1990, potom v roku 2009 bola zvolená do Výkonného výboru a stala sa podpredsedníčkou a v roku 2013 aj predsedníčkou MOMS. Vynakladala nemalé úsilie ako spoluautorka knihy Na krídlach jubilea - 20 rokov činnosti MOMS Nový Sad a v udržaní matičných aktivít v súčasnosti.