BlueBoard.cz
 


Na matičnom večierku 9. mája pod názvom
"Mladí pre mladých" mladí šafárikovci
predstavili svoju činnosť
.

viac >>>

 

 


V stredu,7. marca, na matičnom večierku bola
prezentácia knihy
"Spolok petrovských žien vo fotografii
2002 - 2017"

s kultúrno-umeleckým programom členiek Spolku.

viac >>>

 

 

- V stredu, 7. februára 2018
novosadský matičiari mali
valné výročné zhromaždenie
,
na ktorom zhodnotili minuloročnú činnosť
a určili plán práce na bežný rok

viac >>>

 

prezentácia monografie Slovenská evanjelická augsbuského vyznania cirkev v Srbsku v slove a obrazoch

viac >>>

 
Ochotníci Kultúrno-umeleckého spolku Združenia novosadských penzistov predviedli veselohru "Penzionerska banka"
( Banka pre penzistov) autorky Zuzany Karlečíkovej.

viac >>>


Prednášku o pestovaní kvetov a ochrane životného prostredia mala vedúca hložianského združenia ekologov Ekos,
inžinierka hortikultúry Viera Turčanová.

viac >>>

 

Ochotníci KC Aradáč - Divadelnej odbočky Branislava Vierga predviedli divadelnú hru Levínec Jána Hrubíka

viac >>>

 

 

- V stredu, 5. apríla MOMS Nový Sad mal večierok, na ktorom

Dr. Gabriela Gubová Červená, profesorka dejín y Pivnice, mala...

viac >>>

 

- V rámci akcie Zima s knihou,
novosadský MOMS usporiadal
literárny večierok

viac >>>

 

-V stredu, 1. februára
Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Sade mal
valné zhromaždenie,
na ktorom podali správu o minuloročnej činnosti

viac >>>

 

- V stredu, 7. decembra v renovovaných miestnostiach cirkevného zboru a SKC P.J. Šafárika, bol matičný večierok, na ktorom Mgr. Vladimír Obšust, farár novosadský hovoril ...

viac >>>

 

 

literárny večierok, 2.11.2016
na ktorom bola prezentácia najnovšej knihy poviedok Miroslava Macháča
zo Starej Pazovy

viac >>>


5. októbra 2016
Literárny večierok venovaný jubileu
básnika Jána Labátha

viac >>>

 

 

- Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Sade a SKC Pavla Jozefa Šafárika, v rámci pravidelného matičného večierka,v stredu, 1. júna v sieni SKC, usporiadali program venovaný novosadským deťom.

viac >>>

 


- Na matičnom večierku, ktorý sa uskutočníl 6. apríla 2016 bola prezentácia knihy Jaroslava Feldyho
Ked v živote nekvitli iba ruže - ranená mladosť.

viac >>>

 


Na pravidelnom matičnom večierku,
ktorý bol v stredu, 2. marca 2016
novosadský matičiari mali príležitosť oboznámiť sa s činosťou MOMS v Kysáči.

viac >>>

 

3.februara bolo valné zhromaždenie a spisovateľ Víťazoslav Hronec hovoril o svojej bohatej literárnej tvorbe

viac >>>