PREDNÁŠKA Z OBLASTI KVETINÁRSTVA
Ing. Viera Turčanová a Božena Očovajová
8. november 2006
Svetluša Hlaváčová, zodp.redaktorka Vzletu a Ján Hlaváč,
šéfredaktor Roviny ako hostia na matičnom stretnutí s
predsedníčkou MOMS-u Zdenkou Babićovou
6. décember 2006
ČINNOSŤ A POSLANIE NR SNM
Anna Tomanová - Makanová a Ján Struhár
6. október 2005.
Z DOLNOZEMSKÉHO HUMORU (Hévis, Frčky a iné)
( zľava): Ján Častven, Vladimír Dorča, Samuel Boldocký, Samuel Miklovic a Ján Labáth
6. marec 2001.
NOVOSADSKÉ JUBILEÁ MOMS
Výstup folklórneho súboru Šafárik
1. februar 2006
Členovia vedenia MOMS a MSJ
1. februára 2006
Občerstvenie pripravujú aj
Zdenka Babićová, Martin Klátik a Vierka Kaňová
február 2005