Detský večierok v Šafáriku

.V stredu 3. júna v rámci pravidelného stretnutia novosadských matičiarov v Šafáriku prebiehal večierok, ktorý bol venovaný žiakom základných škôl navštevujúcim hodiny slovenského jazyka a členom detskej divadelnej pobočke Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika. Šafárik a Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Sade už dlhé roky úspešne spolupracujú a program, ktorý v tento večer pripravili novosadské deti je ďalším dôkazom, že aj tieto dve združenia spoločnými silami bojujú o zachovanie slovenskej identity a o povzdvyhnutie slovenskej reči a písma medzi novosadskými Slovákmi.
.V prvej časti programu prebiehala premiéra detskej divadelnej hry Príbeh o Slnku režisérky Anny Kovárovej v podaní detskej divadelnej skupiny P.J.Šafárika. S týmto predstavením sa mladí divadelníci zúčastnia na Festivale detského divadla 3xĎ v Starej Pazove. Malí umelci predstavenie na domácom javisku hravo zvládli a bolo vidno, že aj prítomní mali z nich príjemný umelecký zážitok.
.Druhá časť programu patrila žiakom Základných škôl Koste Trifkovića, Đuru Daničića, Svetozara Markovića-Tozu, Dositeja Obradovića, Vuka Karadžića a Đorđa Natoševića, ktorí nadšene predniesli svoje recitácie, detské pesničky, hádanky a krátke scénky.
.Zásluhou učiteliek slovenského jazyka Márie Supekovej, Miline Struhárikovej, Anne Lekárovej a Maríne Srnkovej aj tohtoročný školský program vyznel kvalitne a možno uzavrieť, že sa usilovným žiačikom podarilo vyčariť úsmevy na tvároch svojich rodičov a že si dospelí spolu s deťmi užili obdobie bezstarostného detstva.
.MOMS Nový Sad a Šafárik pevne dúfajú, že takýchto akcií vďaka spolupráci s učiteľmi slovenčiny bude ešte mnoho, lebo si uvedomujú, že aj takáto činnosť partí k povinnostiam slovenských organizácií.

Aneta Lomenová