07. apríl 2010
Novosadskí matičiari si najprv vypočuli prednášku
profesora Vena Nechvátala na tému
Apoštolské poslanie Cyrila a Metoda.
V pokračovaní život malebnej sriemskej osady
sprítomnili hostia z Lugu
Program uzavrel P. Matúch úryvkami zo zborníka prác venovaného Lugu, ktorého je on autorom
Členovia momsns pripravili pre pritomných i pohostenie. Uvarili paprikáš po recepte J. Feldyho s akým získali prvú cenu na závodení na strednom Slovensku