VEČIEROK K NEDOŽITEJ OSEMDESIATKE AKADEMIKA
DR. JÁNA KMEŤA V NOVOM SADE


Bol to duchovný ťahúň

Už, hľa, uplynie 80 rokov odo dňa, keď sa v Aradáči narodil jediný doterajší akademik z radov vojvodinských, respektíve niekdajších juhoslovanských Slovákov Dr. Ján Kmeť. Jedným z tých, ktorým je tento údaj známy, je aj Ján Struhár, raznovinár-navždynovinár, penzista RTV Nový Sad. Nech sa nehnevá, že to zaznie explicitne, ale predovšetkým jeho pričinením v stredu 3. októbra 2007 asi 80 ľudí v sieni SKUS P. J. Šafárika v Novom Sade sledovalo vkusný program, venovaný Dr. Kmeťovi (okrem iných aj brat, manželka a syn menovaného). Zdenka Babićová, predsedníčka novosadského MOMS, úvodom privítala Branislava Slivku, úradujúceho predsedu MSJ, a Rastislava Surového, čestného predsedu MSJ (oboch s manželkami), Samuela Vrbovského, biskupa SEAVC, a ostatných. J. Struhár dodal, že ide o 125. večierok, t. j. stretnutie novosadských matičiarov, a podotkol, že aj muž, na ktorého si v ten večer spomínajú, bol členom výboru MOMS v Novom Sade a aj sám usporiadal viacej prednášok.
Prítomní si pozreli zostrih (8,5 min.) z dokumentárneho filmu Z Horniakov na Dolniaky (z cyklu Dominanty, autora Jána Mikuša, pôvodom Aradáčana) Slovenskej televízie z Bratislavy, na vzniku ktorého sa podieľal aj Dr. Kmeť. On, v role moderátora, hovoril o Slovákoch v niekdajšej Juhoslávii, o slovenskej inteligencii a jej úlohe na pláne upevňovania slovenského povedomia. Potom o mužovi, ktorému bol venovaný pietny večierok, hovoril jeho bývalý žiak, respektíve študent a spolupracovník Dr. Michal Harpáň, vedúci Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Úvodom pútavého výkladu podal zhutnenú biografiu Dr. Kmeťa a vrhol viacej svetla na miesto tohto nášho eruditu a národovca v živote Slovákov. V súvislosti s odbornými a ľudskými kvalitami svojho bývalého profesora on sa vyslovil, že nebol výlučný, nevnucoval vlastné náhľady a že nechával študentom a spolupracovníkom voľné ruky. Dr. Harpáň tiež podčiarkol, že akademik Kmeť zostáva v pamäti ako zakladateľ slovakistiky na FF v Novom Sade, kde sa roku 1968 začalo štúdium slovenského jazyka a literatúry a označil ho aj za zakladateľa literárnej komparatistiky v našom prostredí. On tiež vysoko ocenil priekopnícke výskumy a knihy Dr. Kmeťa v oblasti juhoslovansko-slovenských slavistických vzťahov, ako i jeho snahy z postu šéfredaktora časopisu Nový život.
Nasledovala premiéra čerstvého dokumentárneho filmu J. Struhára Akademik Ján Kmeť: O slovenskej inteligencii, ktorý vyrobila Rádio-Televízia Vojvodiny. Možno povedať, že fakticky šlo o úspešné dokumentárne vizuálne a zvukové potvrdenie téz, ktoré predostrel Dr. Harpáň. Na plátne sa totiž striedali zábery z početných vystúpení J. Kmeťa, ktorý vo svojich prejavoch s jemu vlastným zápalom horlil za slovenskú identitu a oduševnene „portrétoval“ mnohých slovenských národovcov a kultúrnych pracovníkov. Dvadsaťpäťminútový materiál bez ohľadu na technické poruchy (ktoré iba potvrdzujú „starostlivosť“ verejného servisu Vojvodiny, presnejšie niekdajšej RTS o archivovanie vlastnej produkcie) poskytuje pohľad na ohromný záber duchovného ťahúňa juhoslovanských a najmä vojvodinských Slovákov, ktorý by sa 18. októbra t. r. dožil 80 rokov, nebyť dlhotrvajúcej zákernej choroby. Akademik J. Kmeť zomrel 16. októbra r. 2003 v Novom Sade a pochovaný je v Báčskom Petrovci. Autorovi vzácneho filmového materiálu nesporne patrí uznanie za mravčiu prácu, ktorá nijako nemohla byť ľahká a jednoduchá s ohľadom na skutočnosť, že pracoval s filmovými pásmi, ktoré nie sú usporiadané, a mnohé sú v povážlivom stave.
Spomienky na J. Kmeťa sprítomnil aj spisovateľ Ján Labáth. Z. Babićová prečítala list (krátku spomienku) profesora Miroslava Pavlova a v závere večierka sa jeho autorom, organizátorom, ako i všetkým prítomným v mene rodiny poďakoval, zjavne dojatý, Ján Kmeť, syn akademika Kmeťa.

 

Juraj Bartoš
V prvom rade plnej siene „Šafárika“ sedeli členovia rodiny Kmeťovej
(prvý zľava jeho brat
Mr. Martin Kmeť)
Ján Struhár
Dr. Michal Harpáň
Ing. Ján Labáth
Hlas ĺudu 13.10.2007
Janko Kmeť, syn akademika Kmeťa
Rodina Kmeťova s účastníkmi pietneho večierku