- V stredu, 7. decembra o 19,00 hodine
v renovovaných miestnostiach cirkevného zboru a SKC P.J. Šafárika,
bol matičný večierok, na ktorom Mgr. Vladimír Obšust, farár novosadský
hovoril na tému
"Ludová symbolika predvianočného - adventného obdobia".

Vystúpil aj Zmiešaný spevácky zbor SKC P.J. Šafárika s príležitostným programom.

.-Novosadský matičari si už tradične v decembri na pravidelnom stretnutí volia prednášku s náboženskou tematikou. Tak bolo aj v stredu, 4. decembra, keď na tému "Ľudová symbolika predvianočného - adventného obdobia" hovoril Mgr. Vladimír Obšust, farár novosadského cirkevného zboru. Úvodom Zmiešaný zbor SKC P.J. Šafárika zaspieval matičnú hymnu a dve vianočné duchovné piesne a prítomných privítala predsedníčka MOMS Jarmila Struhárová.

.- Pán farár Obšust udalosti viazané za adventné obdobie a blížiace sa vianočné sviatky ozrejmil z religiózneho, historického, mytologického a etnologického hľadiska. Osobitne sa pozastavil na znameniach ako čo sú adventný veniec, ktorého štyri sviečky znázorňujú pokoj, vieru, lásku a nádej a pridal aj malú rozprávku o nich. Vysvetlil i miesto Kristovho narodenia v jaskyni a jasličky, potom zaužívaný zvyk zdobenia stromčeka a symboliku ozdôb. Prítomný pozorne sledovali aj vysvetlenie o Mikulášovi a Lucke - Lucii a o obyčajoch, ktoré boli u nás v minulosti viazané za tieto sviatky.

.-Nasledovné stretnutie novosadských matičiarov bude vo februári budúceho roku.