Stretnutie ktoré sa konalo 11. mája 2011, bolo venované mládežníckemu časopisu Vzlet

Prítomným sa okrem predsedu novosadského MOMS Jaroslava Feldyho a členov Anny Brtkovej a Ninoslava Detku prihovoril aj zodpovedný redaktor Vzletu Stevan Lenhart, riaditeĺ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak, ako aj jazyková redaktorka Anna Horvatová a spolupracovníci.

Na tomto večierku, ktorý prebiehal aj vo forme voľného rozhovoru, sa prítomní dozvedeli aj o dejinách časopisu Vzlet, ale aj o jeho súčasnej podobe a cieľoch, ktoré vzletovci plánuju zrealizovať.

MOMS NOVÝ SAD

Večierok venovaný časopisu Vzlet

Mesiac máj je už roky v novosadskom MOMS venovaný mladým a problematike mladých, preto aj stretnutie, ktoré sa konalo 11. mája t. r. bolo venované mládežníckemu časopisu Vzlet. Prítomným sa okrem predsedu novosadského MOMS Jaroslava Feldyho a členov Anny Brtkovej a Ninoslava Detku prihovoril aj zodpovedný redaktor Vzletu Stevan Lenhart, riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak, ako aj jazyková redaktorka Anna Horvátová a spolupracovníci.
- Stevan Lenhart prítomných stručne informoval o dejinách časopisu, ktorý má za sebou už vyše 40-ročnú tradíciu.
- Prvé číslo časopisu Vzlet vyšlo v októbri roku 1970. Nastoľuje sa otázka, ako a prečo bol založený tento časopis a sú aj rôzne odpovede na tieto otázky. Podľa niektorých bol Vzlet založený s cieľom ideologického usmerňovania mládeže alebo ideologickej manipulácie mládežou, iní zase hovoria, že Vzlet založili vtedajší novinári s cieľom, aby sa medzi mládežou pestovala slovenčina. Pravda je možno medzi týmito dvomi tvrdeniami. V časopise bola zastúpená aj politika, ale pestoval sa v ňom aj náš materinský jazyk, - povedal S. Lenhart a doložil, že tento mládežnícky časopis od svojho založenia až dodnes pozornosť venuje hudbe, filmu, literatúre, výtvarnému umeniu a vôbec všetkému, čo zaujíma mladých ľudí.
- Jazyková redaktorka A. Horvátová sa najprv zmienila o výslovnosti názvu časopisu, kde upozornila na tvrdé vyslovovanie spoluhlásky "l", ktorá znie veľmi neprirodzene a ktorú počuť čoraz častejšie. Oboznámila spolupracovníkov, tých súčasných, ale aj budúcich, že ich príspevky občas nevyjdú v takej podobe, ako si oni predstavovali, nie zo subjektívnych dôvodov, ale pre normy, ktorým spisovná slovenčina podlieha.
- Na svoje novinárske začiatky vo Vzlete, vzletovské zájazdy na Slovensko a stretnutia si zaspomínala aj Anna Legíňová, ktorá podotkla, že redakcia Vzletu vždy pracovala tímovo a mladí začiatočníci - novinári mali vždy podporu starších kolegov. O spolupráci s časopisom hovorila aj Andrea Speváková, ktorej sa v roku 2009 do rúk dostala Cena Rozletov za poéziu, a Dušan Durman, autor komixového seriálu William Henrich, ktorý vo Vzlete vychádza už viac ako rok.
- Na tomto večierku, ktorý prebiehal viac vo forme voľného rozhovoru, sa prítomní dozvedeli aj o dejinách časopisu Vzlet, ale aj o jeho súčasnej podobe a cieľoch, ktoré vzletovci plánujú zrealizovať. Z príhovoru zodpovedného redaktora a spolupracovníkov sa mohlo uzavrieť, že Vzlet je otvorený pre všetkých mladých tvorivých ľudí, ktorí si práve vo Vzlete môžu vyskúšať svoj talent, lebo ako bolo povedané, nikdy nevieme, kto si všimne tie verše, ilustrácie alebo fotografie a možno práve tie budú povšimnutiahodné a zaslúžia si miesto v nejakej knihe.

J. Pániková