Začali sme svoju jesennú sezonu večierkom, ktorý sme uskutočnili
4. oktobra 2017 v malej sieni KC Šafárik, Karadžićova 2.

Prednášku o pestovaní kvetov a ochrane životného prostredia mala vedúca hložianského združenia ekologov Ekos,
inžinierka hortikultúry Viera Turčanová.
Na večierku vystúpila miešaná spevácka skupina Šafárika.

Uvodom prítomných privítala predsedníčka Jarmila Struhárová a dve piesne zaspivala miešaná spevácka skupina SKC P.J. Šafárika. Potom prednášku o pestovaní kvetov, s dôrazom na choroby, mala inžinierka hortikultúry Viera Turčanová. Vo veľmi výstižnej prednáške ilustrovanej snímkami kvetov, ona hovorila aké je dôležité pozorne zalievať ako kvety v enteriéry tak aj tie v exteriéry, a potom aj o chorobách, ktoré sa na týchto kvetoch vyskytujú. Kedže sa pani Turčanová zaoberá ekologiou a je predsedníčkou hložianského združenia ekologov Ekos, druhú časť prednášky venovala ochrane životného prostredia.Vyjadrila spokojnosť s tým čo sa v Hložanoch robí na údržbe verejných priestorov, priedomí a okolia dediny. Triedenie odpadu, ktoré sa ešte stále zriedka kde uplatňuje, dáva dobré výsledky a je ekonomické. Ekos v spolupráci so základnou školou a rôznymi združeniami poriada aj početné akcie pri zaznamenávaní dátumov týkajúcich sa ochrany životného prostredia - povedala Turčanová.
Na večierku, okrem novosadských matičiarov, boli prítomní aj podpredseda Ekos Pavel Balca a tajomník Ondrej Stupavský Endy.