Večierok usporiadaný v spolupráci so staropazovským MOMSom bol venovaný Ľudovítovi Štúrovi pri príležitosti zaznamenávania 200. výročia jeho narodenia.
O veľkej osobnosti slovenského národa hovoril profesor vo výslužbe Veno Nechvátal.
07.október 2015
Ľudovít Štúr (1815 - 1856 )

Novosadský matičiari sa pripojili k zaznamenávaniu 200. výročie narodenia veľkej osobnosti slovenského národa Ľudovíta Štúra na večierku, ktorý bol v stredu 7. októbra. Program sa začal hymnickou piesňou Po nábreží, ktorú zaspieval zmiešaný spevácky zbor SKC P.J. Šafárika, potom o živote a diele Ľudovíta Štúra hovoril profesor vo výslužbe Veno Nechvátal. Prítomní pozorne sledovali prednášku, lebo Nechvátal hovoril pútavým spôsobom a dobre zmapoval situáciu a položenie slovenského národa v Uhorsku v prvej polovici devätnásteho storočia a uviedol početné údaje o boji Ľudovíta Štúra a jeho privržencov za práva Slovákov a iných slovanských národov. Ako pedagóg, lingvista, básnik a redaktor novín Štúr upevňoval verejne národné cítenie, obraňoval a uzákoňoval nový spisovný jazyk, jedným slovom bol prvý predstaviteľ slovenskej obrody a má v našej kultúre význam epochálny - vyzdvihol Nechvátal.
Prítomným sa prihovoril čestný predseda MSS Rastislav Surový a predstavil projekt MOMS v Kysáči na počesť jubilea Ľudovíta Štúra a matičným odborom v Novom Sade a v Starej Pazove odovzdal jeho tlačený portrét a brožúrky. Básňou sa prihovorila aj Elena Surová a piesňou Slovenská pieseň a Aká si mi krásna šafárikovci najkrajšim spôsobom uzavreli tento večierok. Škoda len že sa na ňom nezúčastnili mladšie generácie poslucháčov.

JS