Matičné stretnutie venované stému výročiu narodenia bývalého
biskupa Slovenskej ev.a.v. cirkvi v Juhoslávii Dr.Juraja Struhárika.

02. apríla 2008

Premietaný bol film TV Nový Sad V službách ľudu - Dr.Juraj Struhárik
Príležitostné prejavy mali biskup Slov.ev.a.v. cirkvi v Srbsku
Mgr. Samuel Vŕbovský, novosadský kňaz Mgr. Vladimír Obšust,
Dipl.ing. Ján Labáth, prof. Samuel Boldocký, čestný predseda
SKUS-u Šafárika Michal Hyža a
autor filmu Ján Struhár.

Dr. Juraj Struhárik a Ján Struhár
počas nahrávania filmu v júni roku 1984