< späť
Podpredseda MOMS Ján Struhár sa narodil 10. januára 1934 v Erdevíku. Vyššiu správnu školu skončil v Novom Sade. Pracoval ako hlásateľ a novinár v Rádio-televízii Nový Sad. Z funkcie zodpovedného redaktora Slovenskej redakcie TV NS roku 1996 odišiel do výslužby. Vo vedení MOMS je od jeho oživotvorenia roku 1990 a necelé dva mandáty bol jeho predsedom.