Ján Strehársky sa narodil v Laliti roku 1893. Za učiteľa sa vyškolil v Sombore. Do Nového Sadu prišiel roku 1928 a tu pracoval kým neodišiel do penzie roku 1950. Počas svojho učiteľovania v Novom Sade, ako predseda MOMS organizoval kultrúno-umelecké programy, režíroval divadelné hry a bol aj členom Správy československej besedy Šafárik. 15 rokov bol kantorom. Zomrel a pochovaný bol v Novom Sade roku 1959.
< späť