Spoločný večierok MOMS a Cirkevného zboru MOMS Nový Sad, spolu s evanjelickým cirkevným a.v. zborom, 5. decembra usporiadali pravidelné mesačné podujatie.
Zámerom pomerne dobre navštíveného večierka bola cirkevná tematika. O dejinách a o súčastnom stave Grecko- katolíckej cirkvi hovoril úcty hodný pán stavrofor Roman Miz, farár rusínskeho cirkevného zboru Svätého Petra a Pavla v Novom Sade a odpovedal na otázky velebného pána Vladimíra Obšusta, farára novosadského, a predsedu MOMS Jaroslava Feldyho.
Na večierku sa novinkami z matičnej činnosti prihovoril čestný predseda Matice slovenskej v Srbsku Rastislav Surový a veršami profesorka vo výslužbe Elena Surová.
K náplni programu aj tento krát prispel zamiešaný cirkevno - spolkový spevokol pod taktovkou Anny Crveniovej keď zaspievali niekoľko duchovných piesní. Spontánna rozprava o možnostiach ďalšej spolupráce dvoch blízkych zborov a spolkov pokračovala aj po oficiálnom programe v družnom posedení.
Treba uviesť, že okrem spoločných osláv menín, ktoré novosadský Slováci tradične organizujú v januári, toto bolo posledne matičné podujatie pred valným zhromaždením a voľbami nového matičného vedenia, ktoré si naplánovali na február roku 2013.
jf