Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Sade usporiadal večierok, na ktorom bola prezentácia monografie Slovenská evanjelická augsbuského vyznania cirkev v Srbsku v slove a obrazoch.
O tejto vzácnej knihe hovorila jej zostavovateľka v.p. farárka Svetlana Vojnićová- Feldyová a niektorí spoluautori.
V programe vystúpil Miešaný spevácky zbor pri novosadskej evanjelickej cirkvi.
Večierok sa uskutočníl v utorok, 5. decembra