V rámci tradičných stretnutí novosadský matičiari
v stredu 4 marca t.r.
v miestnostiach starej fary,ulica Vuka Karadžiťa 2

uvitali Milinu Sklabinskú ,
riaditeľku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Po informácii o činnosti tejto novej ustanove,
o deinách a význame festivalu Stretnutie v Pivnickom poli
hovorili Ján Čérny, Juraj Ferík a Marta Týrová .

Počas družného posedenia vystúpili aj účastníci tochto nášho najstaršieho festivalu.

Moderátor Jaroslav Feldy
Olivera Gabríniová
Katarína Mosnáková
Ivan Slávik
Účastníci
Zľava: M. Týrová , J. Čérny, J Feldy, M. Sklabinská a J. Ferík
Marína Kovačová