Premiéra divadelného predstavenia Naša

V rámci pravidelného stretnutia novosadských matičiarov v stredu 1. apríla 2015 v novosadskom Šafáriku prebiehala premiéra divadelného predstavenia Naša, autora Vladimíra Hurbana Vladimírova v podaní divadelnej pobočky SKC P.J.Šafárika. Predstavenie režíroval umelecký vedúci Rastislav Zorňan.
MOMS Nový Sad vždy v apríli venuje večierok ochotníkom Šafárika, najmä divadelnej pobočke, ktorá už tradične na vlastnom javisku predstavuje svoje nové divadelné predstavenie, s ktorým sa potom zúčastňuje na Prehliadke divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice.
Autor predlohy, Staropazovčan VHV v komickom duchu vystihol pomerne ľahostajný život mladých umelcov, ktorým inšpiráciou k tvorbe bola ich práčka bielizne Nataša (Naša). Či maliarka, spisovateľ alebo herec, bolo to jedno. Všetci pozornosť sústreďovali na mladé úprimné a bezbranné dievča, ktoré nakoniec stará mama vydala za bohatého gazdu.
Šafárikovskí ochotníci takto uvedený umelecký život stvárnili na výbornú, za čo si vyslúžili smiech a veľký potlesk obecenstva. Takéto aktivity ochotníkov sú dobrým príkladom, že novosadská dvojica – MOMS a Šafárik spoločne bojujú o zachovanie slovenskosti medzi novosadskými Slovákmi.

Aneta Lomenová