Literárny večierok Miroslava Macháča v Novom Sade

-.Novosadský matičiari mali v stredu literárny večierok, na ktorom sa zoznámili s najnovšou knihou Miroslava Macháča Poviedky, vydala ju Matica slovenská v Srbsku. Program, ktorý moderovala Danica Vrbová, piesňami otvoril Zmiešaný spevácky zbor SKC P.J. Šafárika. Potom prítomných privítala predsedníčka MOMS Jarmila Struhárová a báseň Spomienka z Macháčovej knihy zarecitovala Elena Surová.
-. Vo svojom príhovore predsedníčka MSS Katarína Melegová Melichová povedala, že autor prispieva do našej literárnej tvorby poviedkami o súčasnom živote, píše o príhodách veselých i smutných, ktoré často i sám zažíval, realisticky a optimisticky, neskrývajúc svoje emocie.
-. Na obálke knihy Poviedky je krásna krajinka, ktorú namaľoval maliar a grafik Ján Agársky. On má za sebou bohatú tvorbu, vystavoval doma a v zahraničí a ilustroval početné knihy a časopisy. Pán Agársky vyjadril potešenie že svojimi dielami, je ich v knihe vyše 50, obohatil obsah tohto vydania a niektoré olejomaľby aj priniesol na ukážku..
-. Miroslav Macháč úprimne, ako čo i píše, prítomným hovoril ako sa rozhodol, že bude písať a uverejňovať svoje najprv básne a potom i poviedky. Spomenul, že pre neho veľa znamenalo to, že ho povzbudil a usmernil nebohý profesor Samuel Boldocký, ktorý má podiel i na tejto knihe, a podporujú ho mnohí jeho priatelia. Uverejnil aj román a čoskoro zakončí i další. Všetkým prítomným daroval po jednu knihu.
-.Na večierku výber z textov skvele čítali Danica Vrbová a Rastislav Zorňan. Boli prečítané príspevky Anny Horvátovej a Jána Kevického o tejto knihe, ako aj niektoré poviedky. Večierka sa zúčastnili aj matičiari zo Starej Pazovy podpredseda MSS pre Sriem Michal Baláž, predsednička MOMS Anna Balážová a další.V mene priateľov z umeleckej kolonie v Krčedíne Miroslavovi Macháčovi jeho portrét olejomaľbu odovzdal Zoran Jakšić.
-. Ináč, po prvý kráť sa stretnutie novosadských matičiarov konalo v miestnostiach, ktoré zrenovoval novosadský cirkevný zbor a v ktorých sa budú stretávat i v budúcnost
i.