Lekár - pacient

 

Zdravie nad zlato

 

Novosadskí matičiari v stredu 5. októbra t.r. uskutočnili vydarené podujatie venované zdravotníctvu. Zahlasujúc začiatok pravidelného jesene - zimného cyklu mesačných podujatí pri tejto príležitosti predseda MOMS Jaroslav Feldy vyzdvihol, že si na prvé podujatie matičiari tému z oblasti zdravotníctva nezvolili náhodou: na rebríčku srdcovo - cievnych ochorení občania Vojvodiny zaberajú neslávne vysoké miesto ako v regióne tak i vo svete.
Podľa úvodných slov hosťa večierka doktora Jozefa Jašu vzťah lekára a pacienta je veľmi významný pre sám tok a úspech liečby. V zaujímavej a pútavej prednáške tento náš známi odborník zvlášť prízvukoval i na zložku významu pokroku vedy a počítačovej techniky. Totiš technika zákroky lekára zjednodušila, zrýchlila a prispela k tomu aby boli účinnejšie. Na druhej strane sa značne zredukoval práve priami a nevyhnutný vzájomní kontakt a vzťah chorého z jeho lekárom, ktorý je dnes povinný konať i dodatočné práce, akou je napríklad štatistika a podobne. Aj aktuálna ekonomická situácia tiež značne ovplyvnila kvalitu zdravotných služieb. U nás sa podľa údajov ktoré prezentoval pán Jašo na zdravotné služby po jednom pacientovi do roka vyčleňuje iba dvadsať päťtisíc dinárov, kým v Kanade na tieto účely odvádzajú tritisíc a USA sedemtisíc dolárov.
Večierok priliehavým príhovorom a básňami spestrila aj hosťa z Kysáča matičiarka Elena Surová.
Novosadskí matičiari si vypočuli aj aktuálnu informáciu o problematike výučby slovenského jazyka na školách v Sriemskej Kamenici, v Petrovaradíne a ešte niektorých osadách, ktorú podal profesor slovenského jazyka Samuel Medveď. Snahy ktoré sa v smere zachovania slovenčiny podnikajú podporili aj písomne.

Zdravotníctvo ako voľná aktuálna téma dominovala i počas družného posedenia, na ktorom si termín nasledovného matičného podujatia spestrili už na 2.novembra t.r. Ide o prezentáciu Dobanovce v Novom Sade ktoré spestrí aj spev aktérov spolku P.J. Šafárika.


.

Text: Jf