Literárny večierok v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov venovaný básnikovi Ing. Jánovi Labáthovi

Pri príležitosti 85. narodenín básnika a bývalého predsedu MOMS Nový Sad Jána Labátha bol 13. októbra v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadaný literárny večierok. Oslávenca a prítomných privítala riaditeľka Ústavu Milina Sklabinská a o jeho bohatej literárnej tvorbe hovorili riaditeľ SVC Vladimír Valentík, literárny kritik Víťazoslav Hronec a profesorka Zuzana Čížiková, básne čítal Rastislav Labáth, hudobné čísla predviedla Marína Kaňová a premietali sa aj archívne zábery TV Vojvodiny vo výbere Jána Struhára. Potom sa prihovoril a ukážky zo svojej tvorby prečítal aj sám autor Ing. Ján Labáth. V mene novosadských matičiarov svojmu bývalému predsedovi zagratuloval jeho pokračovateľ Ján Struhár a o jeho činnosti povedal:
Inžinier Ján Labáth bol prvý predseda oživotvoreného MOMSuroku 1990, vytrval na tom poste desať rokov. Usiloval sa hájiť záujmy Slovákov, pozdvihovať ich národné povedomie, podnecovať pestovanie slovenčiny v záujme zachovávania národnej svojbytnosti. Pod jeho vedením MOMS zorganizoval vyše 80 pravidelných mesačných stretnutí s kultúrnou náplňou, s cieľom oboznamovania sa s našim pôvodom, históriou, kultúrou a náboženstvom, na ktorých vystúpili naši najpoprednejší slovakisti, spisovatelia a iní.
Tieto stretnutia mali veľmi prajnú ozvenu. V matičnej činnosti sa vždy prihováral za tesnú spoluprácu so Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Pavla Jozefa Safárika, so Slovenskou evanjelickou cirkvou, so Spolkom vojvodinských slovakistov, so slovenskými redakciami našich médií a s miestnymi odbormi našej Matice v našich dedinách. Za svoju neúnavnú prácu v roku 1993 dostal hodnosť Čestného člena MSJ a vlani ďakovnú listinu nášho MOMSu.Bol som vašim pokračovateľom na poste predsedu novosadského MOMSu. Členovia VV sa snažia aj naďalej udržať vami trasovanú matičnú cestu. Je skutočnosťou, že pod vaším vedením náš MOMS dosiahol najbohatšiu a najrôznorodejšiu činnosť a ona je spracovaná aj v knihe Na krídlach jubilea -20 rokov MOMS Nový Sad. V mene novosadských matičiarov a vo vlastnom mene blahoželámVám pán Labáth k 85tim narodeninám zo želaním pevného zdravia a aby sme sa stretli aj pri Vašej 90tke. Potom členka VV MOMS Zuzana Pavlovová odovzdala kyticu kvetov a srdečne zagratulovala jubilantovi.
Večierok sa skončil v družnom rozhovore a v prijemnej nálade.
Foto: ÚKVS